LATARNIK.INFO

KATOLICKI LATARNIK WYBORCZY

Sprawdź, czy posłowie z Twojego okręgu
głosowali zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego

SEJM
EUROPARL.
 CO OGLĄDAMY? 
KADENCJA 2009-2014
 
 
 

Wybrałeś głosowanie: Raport Zuber
Czy sprzeciwił się przyjęciu raportu Zuber, który postulował "prawo do aborcji”, promował wdrażanie polityki genderowej od wczesnego dzieciństwa w szkołach publicznych, oraz postulował zrównanie homoseksualnych związków partnerskich z małżeństwem?
Data głosowania: 2014-03-11

Raport Zuber jest rocznym sprawozdaniem na temat równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej (sprawozdawcą była posłanka Inês Cristina Zuber).

Raport ten postulował „prawo do aborcji”, co pozwoliłoby osobom dążącym do zniesienia prawnej ochrony życia ludzkiego na prenatalnym etapie rozwoju, stygmatyzować kraje, takie jak Polska, które chronią życie najsłabszych. Dostęp do aborcji traktowany był w tym dokumencie jako jedno z praw reprodukcyjnych, co jest sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem Polski, sprzeciwiającej się takiemu kategoryzowaniu aborcji. Rezolucja ta promowała również wdrażanie polityki genderowej od wczesnego dzieciństwa w szkołach publicznych. Sprawozdanie postulowało ponadto zrównanie homoseksualnych związków partnerskich z małżeństwem.

Ten nasiąknięty lewicową ideologią dokument był sprzeczny z politycznym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, które zajął w sprawie raportu Estrelii, nade wszystko jednak był sprzeczny z prawem traktatowym UE, z Kartą Praw Podstawowych oraz z orzecznictwem Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości UE. Promotorzy raportu nie ukrywali nawet, że była to kolejna próba politycznej neutralizacji Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”, która już wkrótce będzie przedmiotem publicznego wysłuchania na forum Komisji Europejskiej.

Raport został odrzucony zaledwie dziewięcioma głosami: za przyjęciem raportu głosowało 289 posłów, przeciw 298, natomiast 87 wstrzymało się od głosu.


Posłowie głosujący przeciwko projektowi - 35 posłów:


Platforma Obywatelska - 17 posłów:
Borys PiotrHandzlik MałgorzataHibner JolantaJazłowiecka Danuta
Jędrzejewska SidoniaKaczmarek FilipKozłowski JanLisek Krzysztof
Łukacijewska ElżbietaMarcinkiewicz BogdanNitras SławomirOlbrycht Jan
Ross TadeuszSaryusz-Wolski JacekSkrzydlewska JoannaSonik Bogusław
Zaleski Zbigniew

Prawo i Sprawiedliwość - 5 posłów:
Czarnecki RyszardLegutko RyszardPiotrowski MirosławPoręba Tomasz
Szymański Konrad

Polska Razem Jarosława Gowina - 4 posłów:
Bielan AdamKowal PawełMigalski MarekZasada Artur

Polskie Stronnictwo Ludowe - 4 posłów:
Bratkowski ArkadiuszGrzyb AndrzejKalinowski JarosławSiekierski Czesław

Solidarna Polska - 4 posłów:
Cymański TadeuszKurski JacekWłosowicz JacekZiobro Zbigniew

posłowie niezrzeszeni - 1 poseł:
Kamiński Michał

Posłowie, którzy poparli projekt - 7 posłów:


Sojusz Lewicy Demokratycznej - 5 posłów:
Geringer de Oedenberg LidiaLiberadzki BogusławOlejniczak WojciechSenyszyn Joanna
Zemke Janusz

posłowie niezrzeszeni - 1 poseł:
Siwiec Marek

Unia Pracy - 1 poseł:
Gierek Adam

Posłowie, którzy wstrzymali się od głosu - 2 posłów:


Platforma Obywatelska - 2 posłów:
Hübner DanutaThun und Hohenstein Róża

Posłowie nieobecni - 4 posłów:


Platforma Obywatelska - 2 posłów:
Buzek JerzyZalewski Paweł

Prawo i Sprawiedliwość - 2 posłów:
Gróbarczyk MarekWojciechowski Janusz

Posłowie obecni, którzy nie głosowali - 3 posłów:


Platforma Obywatelska - 3 posłów:
Protasiewicz JacekWałęsa JarosławZwiefka Tadeusz