LATARNIK.INFO

KATOLICKI LATARNIK WYBORCZY

Sprawdź, czy posłowie z Twojego okręgu
głosowali zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego

SEJM
EUROPARL.
 CO OGLĄDAMY? 
KADENCJA 2007-2011
KADENCJA 2011-2015
KADENCJA 2015-2019
KADENCJA 2019-?
Wybrałeś partię Polska 2050: 5 posłów (5 aktywnych)

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

Poseł Okręg
Gill-Piątek Hanna9 (Łódź)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Hennig-Kloska Paulina37 (Konin)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Mucha Joanna6 (Lublin)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Suchoń Mirosław27 (Bielsko-Biała)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Zimoch Tomasz9 (Łódź)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie